Ứng dụng chu trình vòng lặp (PDCA) trong xây dựng và cải tiến kế hoạch

PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Điều chỉnh) là chu trình cải tiến liên tục được Tiến sĩ Deming giới thiệu vào những năm 1950. Chu trình này giúp các nhà quản lý kịp thời cải tiến kế hoạch hành động để phù hợp với tình hình thực tiễn.
Chu trình này gồm 4 bước triển khai liên tục theo vòng tròn:
PLAN – LẬP KẾ HOẠCH 
Thiết lập các mục tiêu phát triển hoặc cải thiện.
Mô tả chi tiết nhiệm vụ với những thông số rõ ràng.
Thành lập một nhóm thực hiện và đặt thời hạn triển khai.
Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết, chi phí dự kiến, nhân lực.
Xác định các yếu tố rủi ro và các bước giảm thiểu rủi ro.
Phân công công việc, cách thức triển khai, vận hành cho các thành viên liên quan.
DO - THỰC HIỆN 
Bám sát kế hoạch thực hiện, thực hiện tất cả các nhiệm vụ.
Cập nhật tiến độ với các bên liên quan.
Tuân theo lịch trình và thông báo bất kỳ lo ngại cũng như những lưu ý trong quá trình thực hiện.
CHECK - KIỂM TRA 
️Sau một thời gian thực hiện,cần xác nhận xem kết quả có như dự định và kế hoạch đặt ra không.
️Ghi chú tất cả các thay đổi, sai sót, cách làm tốt nhất, điểm khó khăn và thách thức phải đối mặt.
️Xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề.
ACTION - HÀNH ĐỘNG 
Sửa lỗi nếu có.
Xác định các cách phòng tránh cho tất cả các rủi ro đã đưa ra.
Thực hiện các hành động phòng tránh và kiểm tra xem kết quả có như mong đợi hay không.
Lặp lại các bước PDCA cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra.

Liên hệ với TGROUP để được hỗ trợ:
TGROUP - CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà 129, số 51 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 632 84 099
Hotline: 0963 069 466
Email: info@giaiphaptruyenthong.vn
Website: www.giaiphaptruyenthong.vn

Đăng nhận xét